Zásady bezpečného chování na internetu

Internet a moderní technologie jsou součástí každodenního života. Tato skutečnost vytváří řadu pozitivních příležitostí, na druhé straně však zároveň umožňuje kyber zločincům páchat trestnou činnost a prostřednictvím sítě vyhledávat stále nové oběti.  Neúprosný vývoj technologií však posouvá hranice zločinu také na internetu. Rizika, které s sebou kybernetický zločin přináší je zapotřebí mít na paměti a pravidelně přijímat nová bezpečnostní opatření.

Chraňte svá osobní data na internetu

 • udržujte svůj spamový filtr zapnutý
 • buďte podezíraví u nevyžádaných reklamních kampaní a nabídek
 • buďte ve střehu, pokud neznáte odesílatele
 • důvěryhodné webové stránky nebo on-line platební zprostředkovatel od vás nikdy nebude požadovat potvrzení citlivých informací, jako jsou hesla nebo podrobnosti o účtu
 • odstraňte spam (může obsahovat viry nebo může být použit pro phishing) a neotevírejte žádné podezřelé přílohy.

Pozor na phishing

Podvodný e-mail se může jevit i jako mail z důvěryhodného zdroje.

Varovné signály:

 • e-mail je odeslán z volné e- mailové adresy, nikoliv z firemní e-mailové adresy
 • uvítání v emailu začíná obecným pozdravem
 • obsahuje hrozbu, například, že váš účet není zabezpečený nebo se může vypnout
 • požaduje osobní informace, jako je uživatelské jméno, heslo nebo bankovní spojení
 • obsahuje odkaz na webové stránky s URL (webovou adresu), který je odlišný od oficiální adresy dané organizace.

„Brouzdejte“ bezpečně

 • zkontrolujte URL adresu v adresním řádku prohlížeče a podívejte se na případné pravopisné chyby nebo neočekávaná jména či názvy
 • buďte podezíraví – pokud webové stránky neposkytují žádné kontaktní údaje
 • předtím, než někam vložíte osobní nebo finanční údaje, zkontrolujte, zda jste na zabezpečené lince. URL adresa obsahuje v názvu https://, nikoliv pouze http://.

Přijměte další opatření

 • pokud máte bezdrátovou síť, zkontrolujte, zda je šifrována
 • blokujte v prohlížeči vyskakovací okna nebo používejte různé prohlížeče
 • přílohy otvírejte pouze v případě, že jsou zaslané lidmi, které znáte a důvěřujete jim
 • vytvořte „silná hesla“ – alespoň osm znaků dlouhé, obsahující směs velkých a malých písmen, číslic, interpunkčních znamének nebo symbolů, vyvarujte se chyb a nezjednodušujte si proces tvorby hesel.
 • udržujte vaše hesla v tajnosti a nikomu je nesdělujte.

Pravidelně aktualizujte následující nástroje

 • firewall
 • anti-virus software
 • OS Update (pro bezpečnostní záplaty a opravy chyb)
 • anti-spyware nástroje.