CyberCrime

Cyber Crime je velmi rychle rostoucí oblastí trestné činnosti. Pachatelé zneužívají rychlosti a anonymitu internetu k páchání široké škály trestných činností, jež neznají hranice. Tyto zločiny mohou způsobit újmu a představují velmi reálné hrozby pro oběti na celém světě.

V minulosti byla počítačová trestná činnost páchána hlavně jednotlivci nebo malými skupinami. Dnes jsme svědky velmi složité kyberkriminální sítě, která sdružuje jednotlivce z celého světa k páchání trestné činnosti nebývalého rozsahu. Samotné zločiny nejsou nové. Jedná se o krádeže, podvody, nedovolené hazardní hry, prodeje padělaných léků nebo zbraní. Zločinecké organizace je však vyvíjí v souladu s příležitostí, kterou on-line svět přináší a jsou stále rozšířenější a jejich dopady pak masivnější.